Pier
Bestel tickets

Pier

Schoolbond

Pier is ne rare gast.
Een stil water met ne diepe grond.
Dat moeten ze allemaal gedacht hebben toen ze hem den eerste keer zagen ...

Iedereen heeft een litteken
Het herinnert u eraan dat ge geleefd hebt,
Die glazen kast op uwe kop ...
Of diene keer dat ge met uwe vélo zijt gevallen
Met uw kin op de boord van ‘t plankier, en maar bloeden ...

Pier is ne rare gast.
Een stil water met nen diepe grond.
Zo ene waarvan ge denkt, dat is niets voor mij.

Een ‘puzzelvoorstelling’ die onder uw vel kruipt…