Bestel tickets

Gasten zijn lasten

Toneelgroep Safier

Blijspel van Paul Coppens en Guy Didelez in een regie van Guido Degrieck

Robert Robbe is een schrijver van romantische, passievolle romans. Niemand weet dat zijn schoonmoeder, die eindeloos over haar talloze minnaars kon vertellen, hem daarbij als inspiratiebron diende. Maar schoonmama zit nu in een bejaardentehuis en Robert voelt hoe de inspiratiebron hoe langer hoe droger komt te staan. De oude vrouw moet bij hem intrekken.

Robert neemt contact op met een sociaal assistente. Zij belooft om een rapport op te stellen. Enkel indien Robert blijk geeft van een onberispelijk gedrag, mag zijn schoonmoeder bij hem intrekken.

Maar zo ver is het nog lang niet. Want ondertussen is Liliane, een nieuwe buurvrouw bij Robert komen aanbellen. Ze werd door haar man afgeranseld en komt bij de schrijver steun zoeken.

Robert stemt toe dat ze een poosje bij hem blijft, waarop Liliane prompt uitbazuint dat ze zich in een vrouwenvluchthuis bevindt. De vrouwen stromen toe, net op het ogenblik dat de sociale assistente zal terugkomen...

Van dan af wordt het vrouwenvluchthuis vooral een vrouwenkluchthuis...   Bestel uw tickets online