Mens!
Bestel tickets

Mens!

Theater Vreak

We leven in een maatschappij die de mens opdeelt in twee hokjes met strikte normen en haast karikaturale verwachtingen, maar wat als je niet past in zo’n hokje, is er meer? Ja!
Laat die strikt afgebakende kooi achter en vaar mee op een rivier van absurde humor en kleinkunst naar een wereld die genderdiversiteit heet.